Kwaliteit - Kwaliteitsmanagementsystemen

Producenten nemen het woord ‘Kwaliteit’ heel vaak in de mond, zonder daar een toelichting op te geven. De definitie die wij gebruiken voor het woord ’Kwaliteit’ is:

Het leveren van producten en diensten die voldoen aan de verwachtingen van de klant ofwel die verwachtingen overtreffen.

Met de aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van uw producten en/of diensten draagt u bij aan de verbetering van de concurrentiepositie van uw bedrijf.
Een kwaliteitsmanagementsysteem is een methode voor het sturen en beheersen van uw bedrijf met betrekking tot kwaliteit.
Capricorn Projekt adviseert bij de keuze uit verschillende internationale normen, die als uitgangspunt gebruikt kunnen worden bij het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem. Deze internationale normen zijn onder andere:

  • ISO 9001
  • ISO 17025

ISO 9001
In vergelijking met ISO 22000, die gericht is op de levensmiddelenbranche, is ISO 90001 op alle sectoren van toepassing. Deze internationale norm omvat richtlijnen voor de interne organisatie van uw bedrijf. Verder omvat het richtlijnen voor het behouden van de kwaliteit.
Voor meer informatie:

  • ISO (International Organization for Standardization): www.iso.org

ISO 17025
ISO 17025 is voornamelijk voor laboratoria bedoeld. Een van de voornaamste kenmerken van ISO 17025 is de service verlening aan de klant. Het totale team van het laboratorium moet alles in het werk stellen om die service te verlenen die de klant verwacht. Het opleiden van alle laboratoriummedewerkers is hierbij belangrijk. Voorafgaand aan de opleiding (en begeleiding) van laboratoriummedewerkers, moet de directie gecoacht worden in het aansturen van een laboratorium dat gebaseerd is op de internationale norm ISO 17025.
Voor meer informatie:


Capricorn Projekt levert maatwerk als u op zoek bent naar kwaliteit