Voedselveiligheid- Voedselveiligheidssystemen

In de agro-keten dus vanaf de boer tot (het bord van) de consument kan besmetting (microbiologische, chemische en fysisch) van het levensmiddel zich voordoen. Voor u als voedselproducent is het belangrijk dat u alles in het werk stelt om een veilig product op de markt te brengen.
Wij van Capricorn Projekt kunnen u helpen bij het opzetten van een systeem om de veiligheid van uw product(en) te garanderen. Dit doen wij door te werken met mensen met praktijkervaring in de levensmiddelenindustrie die een risico-analyse kunnen maken en die dit kunnen vertalen naar een sluitend voedselveiligheidssysteem. Onze adviseurs kunnen na de situatie ter plaatse gezien te hebben een "op maat gesneden" advies uitbrengen voor uw specifieke voedselveiligheidsvraagstukken”Leer meer>

Voedselveiligheid verwijst naar de garantie die gegeven wordt aan het levensmiddel dat het geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de consument als het bereid of gegeten wordt.

Aan de termen ‘Voedselveiligheid’ en ‘Kwaliteit’ worden vaak dezelfde inhoud gegeven. ‘Kwaliteit’ gaat over het voldoen aan de verwachtingen van de klant. Veilig voedsel is één van de vele verwachtingen van de klant. ‘Voedselveiligheid’ is een van de vele kwaliteitseisen die gesteld worden door de klant.

Kwaliteit:Voedselveiligheid

Een voedselveiligheidssysteem is een geheel van activiteiten met als gemeenschappelijk doel de voedselveiligheid binnen een bedrijf te garanderen. Voedselveiligheidssystemen zijn van toepassing op de agrarische sector (bijvoorbeeld een producent van groente en melk), de verwerkingsindustrie (bijvoorbeeld een producent van pindasambal, yoghurt etc.) en organisaties die te maken hebben met de opslag, bereiding en distributie van voedingsmiddelen zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en opvangcentra.
Wij van Capricorn Projekt kunnen u begeleiden bij het opzetten en implementeren van een voedselveiligheidssysteem. Er bestaan diverse (inter)nationale normen die als hulpmiddel gebruikt kunnen worden bij het opzetten van een voedselveiligheidssysteem. Indien nodig adviseren wij u bij het kiezen uit de diverse internationale normen zoals:

GlobalGap IFA
Voor het boerenbedrijf dat aan het begin van de voedselketen staat is de GlobalGAP IFA norm ontwikkeld. GlobalGAP biedt richtlijnen voor correcte agrarische praktijken ("Good Agricultural Practices", GAP) bestemt voor producenten van primaire producten (groente, fruit, pluimvee etc.).

Het GlobalGAP-IFA systeem heeft als doel om landbouw, veeteelt en aquacultuur op een goede en veilige manier uit te oefenen (“Integrated Farm Assurance”, IFA). Het systeem bestaat uit modules waarin richtlijnen voor de primaire productie zijn opgenomen. De onderstaande tabel geeft een korte weergave van het GlobalGAP-IFA systeem.
Voor meer informatie:

IFA Standaarden

terug

HACCP
Het doel van een HACCP-systeem (“Hazard Analysis and Critical Control Point System”) is om alle mogelijke gevaren (hazards) die een negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid van de mens te zoeken binnen het bedrijf en aansluitend controlemaatregelen in te bouwen om de kans op aanwezigheid van deze gevaren te verkleinen. Hieronder is een schematische weergave van de verschillende stappen die u moet doorlopen om aan de eisen van een HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem te voldoen.
Voor meer informatie:

HACCP Systeem

terug

Hygiënecode
Voor het opzetten en implementeren van een voedselveiligheidssysteem op basis van de HACCP eisen is veel tijd en kennis nodig. Voor kleine bedrijven is het vaak te moeilijk om deze eisen te vertalen naar hun eigen bedrijfsactiviteiten. De hygiënecode helpt daarbij omdat de minimale HACCP eisen al zijn vertaald.
Voor meer informatie:

terug

BRC/IOP
BRC (“British Retail Consortium”) is een voedselveiligheidsnorm voor producenten. Grote Britse supermarkten waaronder Tesco, Safeway, Somerfield, Sainsbury hebben de eisen die aan leveranciers van levensmiddelen gesteld worden, verwerkt in een schema, de BRC-Food standard. Wanneer u als een voedselproducent aan één van de grote Britse supermarkten voedsel wenst te leveren, moet u aan de BRC standaarden voldoen. Het BRC omvat naast een HACCP plan, ook een managementsysteem en een informatievoorzieningssysteem.
Voor meer informatie:

terug

ISO 22000
ISO 22000 is een internationale norm, die ontwikkeld is door de ’International Organisation for Standardisation’ (ISO). Dit is eveneens een norm die gebruikt kan worden voor de totale agro-foodketen. De HACCP eisen zoals ontwikkeld door de Codex Alimentarius als de managementsysteemeisen zoals beschreven door de ISO zijn het uitgangspunt geweest bij het ontwikkelen van deze norm. De ISO 22000 wordt daarom ook als ideaal beschouwd.
Voor meer informatie:

  • International Organisation for Standardisation : www.iso.org
  • Nederlands Normalisatie-Instituut: www.nen.nl

terug


Capricorn Projekt levert maatwerk als u op zoek bent naar kwaliteit